Polityka prywatności

 

 1. Zasady dotyczące wykorzystywania plików cookies znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://kidandme.pl/strona/polityka-prywatnosci.
 2. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), Sprzedawca informuje, iż administratorem danych osobowych Klientów, potencjalnych Klientów oraz osób korzystających z newslettera lub formularza kontaktowego jest Sprzedawca.
 3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe podmiotów wskazanych w ust. 2 w celu:
 • świadczenia usług,
 • wypełnienia obowiązków prawnych związanych ze świadczeniem usług,
 • świadczenia marketingu bezpośredniego,
 • wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych, w tym profilowania służącego temu, aby treści ukazujące się na serwisach Sklepu były dopasowane do potrzeb i zainteresowań użytkowników serwisu, dochodzenie i obronę przed roszczeniami, prowadzenie statystyk i analiz.
 1. Odbiorcami danych osobowych podmiotów wskazanych w ust. 2 mogą być także:
 • właściciel platformy Sellingo (jako dostawca serwisu Sklepu),
 • właściciel podmiotu realizującego dostawę Zamówienia.
 1. Sprzedawca nie będzie przekazywał danych osobowych podmiotów wskazanych w ust. 2 do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 2. Sprzedawca będzie przechowywał dane osobowe podmiotów wskazanych w ust. 2 na czas niezbędny do zrealizowania umowy i obowiązków wynikających z korzystania
  z oferowanego Produktu oraz dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami wydłużony o 6 lat.
 3. Podmiotom wskazanym w ust. 2 przysługują następujące prawa:
 • dostępu do danych,
 • do sprostowania danych,
 • do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym),
 • do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • do przenoszenia danych osobowych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy stwierdzą nieprawidłowości w przetwarzaniu danych, naruszające przepisy wynikające z RODO. Z PUODO można skontaktować się listownie, wysyłając pismo na adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt.